Nadzór inwestorski

W ramach usługi nadzoru nad robotami drogowymi oferujemy pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (Art.17, 18 i 19 Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późn. zmianami) polegających na bieżącej kontroli jakości i postępu prac budowlanych oraz uczestnictwo w procedurze odbioru i przekazania obiektu do użytkowania. Usługę tą możemy poszerzyć o bieżącą kontrolę rozliczeń robót.

Skorzystanie z naszych usług pozwoli Państwu ograniczyć do niezbędnego minimum nieplanowane wydatki. Posiadamy doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru na inwestycjach dofinansowanych ze środków unijnych opartych na procedurach FIDIC.

Jesteśmy członkami Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zarządzamy projektem oraz budową zgodnie ze standardami PMBOK, PRINCE oraz FIDIC.

Drovia - nadzór budowlany

Oferujemy:

Nadzór inwestorski

Inwestor zastępczy, inspektor nadzoru, inspekcje na terenie budowy, kontrola zgodności i jakości realizacji robót z kontraktem, oczekiwaniami Inwestora i wymogami polskiego prawa budowlanego.

Weryfikacja projektów

Sprawdzenie zgodności projektu z przepisami polskiego prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej.

BHP

kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie.

FIDIC

Zarządzanie projektem oraz budową w oparciu o procedury FIDIC.

Monitorowanie

Monitorowanie postępu robót według przyjętego harmonogramu.

Raportowanie

Raporty, analizy, zestawienia.

Pozwolenie na użytkowanie

Uczestniczymy w procedurze odbioru obiektu i przekazania do użytkowania.

Wsparcie techniczne

Pomagamy w rozwiązywaniu napotkanych trudności zanim staną się problemem.

Sprawdź również

Zarządzanie projektami

Męczą Cię ciągłe opóźnienia firm, z którymi współpracowałeś do tej pory? Notoryczne przekroczenia terminów i ciągłe wymówki? Dzięki doskonale przygotowanej komunikacji i ustalonym procesom, to co dla innych wydaje się niemożliwe, my wdrażamy każdego dnia.

Projektowanie – inwestycje prywatne

Zdajemy sobie sprawę, że projekt jest dla Inwestora jedynie krokiem w kierunku bezproblemowej realizacji inwestycji. Dla Klientów indywidualnych wykonujemy projekty dróg wewnętrznych, parkingów, przepustów, zjazdów oraz projekty stałej i czasowej organizacji ruchu.

Projektowanie – inwestycje publiczne

Niezależnie od tego, czy celem inwestycji jest reorganizacja przestrzeni w mieście, budowa drogi dla rowerów czy zagospodarowanie terenu przy obiekcie usługowym, zapewniamy naszym Klientom wyjątkowe projekty pozostające w harmonii z otoczeniem.

Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.