Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem (inwestycją) to planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie prac wszystkich członków zespołu zaangażowanych w projekt w taki sposób, aby wszystkie założone cele zostały osiągnięte w zakładanym czasie, budżecie i w określonej jakości.

Ta wręcz podręcznikowa definicja w dużym skrócie opisuje nasze zadania jako kierownika projektu. W ramach świadczonych usług zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie zarządzania i kontroli postępu robót na różnych etapach inwestycji w oparciu o zdobyte doświadczenie i elementy metodyki PRINCE2 oraz PMBOK.

Podczas prac projektowych dbamy o koordynację działań zespołów branżowych, a przyjete rozwiązania weryfikujemy pod kątem technicznym i ekonomicznym, eliminujemy w ten sposób większości kolizji oraz błędów już na etapie projektu co znacząco wpływa na skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji.

Na etapie robót budowlanych monitorujemy koszty inwestycji, udzielamy wsparcia technicznego i pomagamy w rozwiązywaniu napotkanych trudności zanim staną się problemem.

Oferujemy:

Metodyka

PRINCE2, PMBOK.

Struktura WBS

Tworzymy procesy oraz opis działań i zadań, których wykonanie będzie niezbędne do ukończenia projektu.

Kontrola kosztów

Planowanie produkcji, kontrola kosztów, zbieranie ofert i negocjacje.

Zarządzanie programem

Monitorowanie postępu prac, pozyskania opinii, uzgodnień i decyzji w odniesieniu do harmonogramu.

Koordynacja działań

Koordynacja działań zespołów zaangażowanych w realizację zadania. Egzekwowanie terminowości i jakości składanych opracowań.

Konsultacje społeczne

Reprezentowanie Inwestora w kontaktach ze społeczeństwem i urzędami.

Komunikacja

Sprawny przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu. Tworzenie korespondencji kontraktowej.

Zgodność z przepisami

Weryfikacja projektów pod względem zgodności z aktualnymi przepisami.

Raportowanie

Raporty z zaawansowania prac i uzgodnień.

Doradztwo techniczne

Doradztwo na etapie planowania i realizacji inwestycji.

Zarządzanie ryzkiem

Określenie zagrożeń, które mogą mieć wpływ na termin, koszty lub jakość wykonanych prac.

Sprawdź również

Nadzór inwestorski

Nie chcesz osobiście przechodzić przez szereg procedur związanych z nadzorem robót budowlanych, kontrolą rozliczeń, a może potrzebujesz jedynie fachowej wiedzy czy doradztwa technicznego? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Projektowanie – inwestycje publiczne

Niezależnie od tego, czy celem inwestycji jest reorganizacja przestrzeni w mieście, budowa drogi dla rowerów czy zagospodarowanie terenu przy obiekcie usługowym, zapewniamy naszym Klientom wyjątkowe projekty pozostające w harmonii z otoczeniem.

Projektowanie – inwestycje prywatne

Zdajemy sobie sprawę, że projekt jest dla Inwestora jedynie krokiem w kierunku bezproblemowej realizacji inwestycji. Dla Klientów indywidualnych wykonujemy projekty dróg wewnętrznych, parkingów, przepustów, zjazdów oraz projekty stałej i czasowej organizacji ruchu.

Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.